PROJEKTY

REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE


Budżet Obywatelski

Regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego SP42 w Lublinie
Projekt do szkolnego budżetu partycypacyjnego - załącznik nr 2 do regulaminu

Szkolny Budżet Obywatelski to jedna z najważniejszych inicjatyw podjętych w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023, która zaowocowała wieloma wspaniałymi przedsięwzięciami zrealizowanymi w lubelskich placówkach.

Nasza szkoła jako jedna z 20 placówek oświatowych w Lublinie została wybrana do realizacji projektów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego!

Od października uczniowie naszej szkoły zgłaszali swoje pomysły i projekty.
Wybrano cztery projekty:

Głosowanie odbyło się 20 listopada 2023 r. Wygrał projekt "Dystrybutory wody i ławostoły na zewnątrz"


"Talenciaki"

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 27 października 2022 r.
w sprawie akcji "Talenciaki"

Sieć sklepów Lidl prowadzi akcję "Talenciaki". Uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy naszej szkoły przekazywali szkole bony z Lidla. Za zebrane bony (Talenciaki) otrzymaliśmy gry planszowe dla oddziału przedszkolnego (zdjęcia w załączeniu).

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego nabytku.

Obecnie zbieramy bony na "zakup" zestawu do gry w unihokeja. Proszę i zachęcam do dalszego zbierania "Talenciaków" dla naszej szkoły


"Laboratoria przyszłości"

Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Nasze pierwsze doświadczenia

W roku szkolnym 2022/23 wykonywaliśmy różne działania podczas lekcji techniki z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".

Wystarczy kliknąć w link i ...
Zapraszamy do oglądania.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 42


"Aktywna Tablica"
rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie realizuje rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 "Aktywna Tablica".

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Koordynatorami projektu są:
     Elżbieta Usar-Kubecka - pedagog
     Jolanta Okoń - kierownik gospodarczy

więcej informacji na stronie:   Aktywna Tablica


Nasza szkoła bierze udział w akcji "Razem na święta"
W ramach akcji wykonaliśmy kartki świąteczne, które zostały przesłane do Domu Pomocy Społecznej „Betania” oraz przekazane rodzicom naszych uczniów. Zorganizowaliśmy zbiórkę słodyczy dla dzieci ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie- oddziału dziecięcego oraz mieszkańców Domu Pomocy "Betania".
Zaangażowaliśmy się również w Ogólnopolską Akcję osobom potrzebującym „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały również ozdoby choinkowe oraz przygotowały pod kierunkiem nauczycielek występ pod hasłem „Wspólne kolędowanie”, który zostanie przesłany rodzicom na znak poszanowania zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.


MILION DZIECI Z JEDNĄ WAŻNĄ MISJĄ - OCALENIA NASZYCH DZIADKÓW
Kampania Bohaterowie Załogi FAST to wielokrotnie nagradzana inicjatywa edukacyjna, ktorej celem jest podnoszenie swiadomości w zakresie objawów udaru móżgu i potrzeby szybkiego działania.


Lekcja o Funduszach Europejskich VI
Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej. Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.

Lekcja o Funduszach Europejskich VI„Jedz z głową"

Program polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową".
Realizatorem programu jest Fundacja Medicover. Działania edukacyjne są adresowane do dzieci klas I - III szkoły podstawowej, ich rodziców i opiekunów, a także kadry pedagogicznej i pracowników stołówek.

Prezentacja - PROGRAM JEDZ Z GŁOWĄ

CO JEDZĄ UCZNIOWIE Z LUBLINA? RUSZA WIELKA AKCJA W 38 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

„JEDZ Z GŁOWĄ". LUBELSCY UCZNIOWIE BĘDĄ SIĘ ZDROWIEJ ODŻYWIAĆ


„Kubusiowi Przyjaciele Natury” - rok szkolny 2019/2020.

Ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.


Akademia Bezpiecznego Puchatka - rok szkolny 2019/2020.

XII edycja programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, realizowana w roku szkolnym 2019/2020. Od tego roku w programie mogą wziąć udział poza przedszkolami również szkoły podstawowe (klasy I-III).
Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.


„Młodzi zdolni z Lublina" - rok szkolny 2018/2019, 2019/2020. Koordynator akcji - Aneta Mastalerz i Izabela Kozioł

Celem projektu jest rozwój oferty Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez opracowanie programu. Wzmocnienia procesu rozpoznawania i realizacji indywidualnych uzdolnień 400 uczniów (180 dziewcząt/220 chłopców) klas IV-VI ze szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. realizowany przy współpracy z Gminą Lublin oraz Fundacją Rozwoju WSEI w Lublinie, przyczyniający się do rozwoju kompetencji kluczowych: ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy do czerwca 2020 roku.


#Dzieci Uczą Rodziców - rok szkolny 2019/2020. Koordynator akcji - Joanna Dziubińska

Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej ogólnopolskiej, trwającej do końca roku szkolnego 2019/2020 akcji edukacyjnej pn. "Dzieci uczą rodziców". Celem akcji wsparcie procesu edukacji najmłodszych, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem lekcji przeprowadzonych podczas akcji "Dzieci uczą rodziców". W ramach akcji wszystkie zgłoszone placówki każdego miesiąca będą otrzymywać drogą elektroniczną materiały do przeprowadzenia lekcji na tematy związane z bezpieczeństwem (w szkole/przedszkolu, na drodze, podczas zimowego i letniego wypoczynku, w internecie), ekologią, historią, sportem i promocją zdrowego trybu życia czy astronomią. Każda lekcja będzie się składać z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wykorzystując otrzymane materiały i wiedzę własną wprowadzą dzieci w tematykę zajęć. Zaś w drugiej dzieci będą miały do wykonania zadanie przygotowane przez organizatora. Czasami będzie to pokolorowanie obrazka, prosta łamigłówka czy rebus. Następnie dzieci zabiorą obrazek do domu i pokazując rodzicom, zachęcą ich do rozmowy na temat poruszony podczas lekcji w ramach akcji "Dzieci uczą rodziców".
Udział w akcji jest darmowy. W trakcie trwania całej akcji przewidziano konkursy z nagrodami dla dzieci i uczestniczących placówek. Zapraszamy do udziału!
Regulamin akcji dostępny na platformie zgłoszeniowej: www.edu.crl.org.pl #DzieciUcząRodziców


"SZKOŁA Z KLASĄ" rok szkolny 2018/2019

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w ogólnopolskim programie Szkoła z klasą 2.0, pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, a także nauczycieli i pozostałych pracowników do udziału w projekcie.
W tym roku, podobnie jak i w poprzednim, naszym hasłem przewodnim są "Dobre relacje". Zamierzamy sprawdzić, czy wnioski wyciągnięte w ramach poprzedniej edycji mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, to znaczy - czy szkoła nadal pozostaje bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich członków jej społeczności, czy uczniowie posiadają odpowiednie warunki do rozwijania swoich umiejętności oraz pasji, a także czy komunikacja w szkole odbywa się w sposób sprawny i otwarty. Jeszcze raz z całego serca zachęcamy wszystkich do włączenia się w działania, o których będziemy informować Państwa na bieżąco!


"CYFROWA SZKOŁA"

CYFROWA SZKOŁA Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła", jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży.

"Cyfrowa Szkoła" to pilotażowy projekt poprzedzający planowany wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Opiera się on na dwóch założeniach. Po pierwsze, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością. Po drugie, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK.

Czytaj więcej ...


"INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
UCZNIÓW KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE LUBLIN"

Indywidualizacja procesu nauczania W okresie od maja do listopada 2012 r. w naszej szkole realizowany jest projekt pt. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin" w ramach projektu nr POKL.09.01.02-06-451/10 wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Czytaj więcej ...


PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Nasza szkoła realizuje od 01 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2011 roku projekt "PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY", na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Adresatami podjętych działań są uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych oraz ich nauczyciele, którzy wykazują się aktywnością twórczą. Nauczyciele realizujący projekt zostali przeszkoleni, a klasy wyposażone w środki dydaktyczne, które stymulują rozwój uczniów.

Czytaj więcej ...


RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

WOŚP Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować został uruchomiony w 2006 r. Nasze kursy skierowane są do osób uczących najmłodszych, czyli nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Program ten realizujemy dzięki grupie 150 wolontariuszy Pokojowego Patrolu z uprawnieniami American Heart Association (AHA), którzy ukończyli nasze specjalne kursy instruktorskie. Kieruje nimi grupa instruktorów, którzy koordynacją szkoleń zajmują się stale, przez cały rok.

Czytaj więcej ...


"5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU"

5 porcji warzyw, owoców lub soku Program edukacyjny „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, którego celem jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Kampania skierowana głównie do dzieci z klas I-III szkół podstawowych oraz szkół specjalnych, obejmuje swoim zasięgiem również nauczycieli, rodziców, lekarzy oraz społeczności lokalne.

Czytaj więcej ...


"SZKLANKA MLEKA"

Celem programu "Szklanka mleka" jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Program „Szklanka Mleka” jest finansowany z trzech źródeł:
- dopłata unijna obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych,
- dopłata krajowa obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych,
- dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleka obejmuje dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów.

W Polsce od czasu akcesji do UE program „Szklanka Mleka” cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Znaczący wzrost zainteresowania programem wśród placówek oświatowych nastąpił po uruchomieniu (na wzór innych krajów UE takich jak, np. Szwecja, Finlandia, Wielka Brytania czy Węgry) dodatkowych środków finansowych, mających na celu dalsze obniżenie cen mleka i przetworów mlecznych płaconych przez uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach.

Czytaj więcej ...


"MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA”

Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i młodzieży oraz matek, rodziców i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

Czytaj więcej ...


"SZKOŁA DOBRZE WYCHOWANA”

„Szkoła Dobrze Wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli, wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami.

Projekt SzDW skupia się na opracowaniu i dostarczeniu do zainteresowanych szkół konspektów godzin wychowawczych (scenariuszy lekcji), które odpowiadałyby współczesnym problemom społecznym oraz zmieniającym się w szybkim tempie czasom. Każda z edycji (trwających zwykle przez cały rok szkolny) poprzedzona jest rozmowami z nauczycielami i młodzieżą na temat zjawisk i zagadnień codziennego życia, które ich zdaniem powinny znaleźć miejsce w programie szkolnym. Na tej podstawie przygotowywane są konspekty zajęć, z których mogą korzystać nauczyciele. Zwykle proponujemy realizację nowego tematu co dwa tygodnie – równocześnie, za pomocą mediów takich jak radio, prasa czy telewizja staramy się wywołać pozytywną debatę o wychowaniu młodzieży i zwrócić uwagę na prowadzone przez nas działania jak największej liczby osób.

Czytaj więcej ...


"OWOCE I WARZYWA W SZKOLE”

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

W roku szkolnym 2015/2016 w Polsce program skierowany jest do 1 617 856 dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2015/2016 wynosi ok. 20,5 mln EUR (87,8 mln PLN).

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Czytaj więcej ...


SZKOŁA PRZYJAZNA BEZPIECZEŃSTWU

Szkoła przyjazna bezpieczeństwu Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych. Celem projektu jest nauczenie dzieci bezpiecznych zachowań w sytuacjach, z którymi mają do czynienia na co dzień. Wiedza zostanie przekazana najmłodszym w ramach zajęć przyrody i godzin wychowawczych. Program realizowany będzie w 4 blokach tematycznych: bezpieczeństwo w pociągu, bezpieczne korzystanie z energii i urządzeń elektrycznych, bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu, ekologia i dbałość o środowisko. Zajęcia odbywać się będą w oparciu o nowoczesne materiały dydaktyczne.

Czytaj więcej ...


ŚNIADANIE DAJE MOC

Śniadanie daje moc

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Czytaj więcej ...