KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


02.11.2023
dzień po Wszystkich Świętych
03.11.2023
drugi dzień po Wszystkich Świętych
02.05.2024
przed Św. Konstytucji 3 Maja
17.05.2024
po egzaminie ósmoklasisty
31.05.2024
po Bożym Ciele

Egzamin ośmioklasisty


język polski

matematyka

język angielski

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

Zebrania z rodzicami: