Pedagog szkolny Elżbieta Usar-Kubecka

Zapraszam do pokoju nr 130 na I piętrze.
Można się ze mną kontaktować także telefonicznie pod numerem: 81 536 01 11.

Moje godziny pracy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
700- 1100 800- 1200 800- 1200 1200- 1600
konsultacje:
16:00 – 17:00
700- 1100

 


Psycholog szkolny Dorota Doroz - Michalczyk

Godziny pracy:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1300- 1600
konsultacje
1600- 1700
1100- 1400      800- 1100 8001000

 


INFORMACJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 W LUBLINIE
(20-637 LUBLIN UL. RZECKIEGO 21)

Szanowni Państwo
znajdując się w warunkach izolacji w związku z pandemią Coronawirusa,
pracownicy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 3
udzielają zdalnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
uczniom, rodzicom i nauczycielom związanym ze Szkołą Podstawową Nr 42.

Potrzeby wsparcia zdalnie zgłaszać się można:
poniedziałek - piątek w godz. 10.00-14.00
telefony: 882 431 340, 882 421 345

Szkołą opiekują się pracownicy Poradni, kontakt e-mail:
Marek Dyś marek.dys@ppp3.lublin.eu
Piotr Suchorab piotr.suchorab@ppp3.lublin.eu

Więcej informacji uzyskać można telefonicznie (telefony j/w) bądź na Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Lublinie (ppp3.pl)

Zgłoszenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 mogą być realizowane w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego (Aplikacje dla rodziców - Zgłoszenie do poradni) - https://wniosekppp.edu.lublin.eu/. Link do strony znajduje się również na stronie www Poradni; http://ppp3.pl/kontakt/. Poradnia preferuje taką formę zgłoszeń.

INFORMACJA DLA RODZICÓW
dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera

Na podstawie Uchwały nr 946/XXX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin _z dniem 1 września 2021 r. w sprawie wydania ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DLA DZIECI I UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH, NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ORAZ Z AUTYZMEM W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 NALEŻY ZGŁASZAĆ SIĘ DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 W LUBLINIE, UL. RADOŚCI 8, TEL. 81 442 30 01.
Dyrektor Poradni dr Ewa Ziarek


Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Miejski Rzecznik Praw Ucznia

Link do strony z danymi kontaktowymi oraz dyżurami Rzecznika: Rzecznik Praw Ucznia

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin


Nasza szkoła bierze udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej "Znamię! Znam je?"

Inicjatorem akcji jest Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytucie Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA) we współpracy z Akademią Czerniaka - sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka - czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.

Wszystkie informacje na temat akcji i profilaktyki czerniaka można znaleźć na stronie: Akademia Czerniaka


 

 

Dekalog dla rodziców i wychowawców

 1. Nie upokarzaj swojego dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.
 2. Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.
 3. Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej, jak możesz.
 4. Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu - dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.
 5. Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób
 6. Nie mów "zrobisz, bo tak chcę" - jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.
 7. Jeżeli wydajesz polecenie dziecku, staraj się nie stać nad nim i nie mówić mu z góry złego autorytetu.
 8. Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi dorosłymi przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.
 9. Gdy nie wiesz jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.
 10. Staraj się być czasem adwokatem swojego dziecka.

Czym dziecko żyje, tego się nauczy

 1. Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki, uczy się potępiać.
 2. Jeśli dziecko doświadcza wrogości, uczy się walczyć.
 3. Jeśli dziecko musi znosić kpiny, uczy się nieśmiałości.
 4. Jeśli dziecko jest zawstydzane, uczy się poczucia winy.
 5. Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, uczy się być cierpliwym.
 6. Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty, uczy się ufności.
 7. Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone, uczy się doceniać innych.
 8. Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości, uczy się sprawiedliwości.
 9. Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty, uczy się lubić siebie.
 10. Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, uczy się ufności.
 11. Jeśli dziecko żyje w poczuciu akceptacji i przyjaźni, uczy się tego jak znaleźć miłość w świecie.

Materiały dla uczniów o efektywnym uczeniu się.

Co należy zrobić, aby nauka była bardziej skuteczna?


Poniżej zamieszczam informacje o miejscach, z którymi szkoła współpracuje, a w których można otrzymać pomoc:


 • Pracownicy socjalni

 • Rejon Opiekuńczy nr 6
  Koordynator - Anna Bobowiec
  ul. Jutrzenki 6
  tel: 536 08 48; 536 08 49

 • Komisariat Policji nr 7

 • ul. Różana
  tel: 535 43 71; 535 46 70
  dzielnicowy: Grzegorz Wołoszun

 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3

 • 20-635 Lublin ul.Rzeckiego 21
  Poradnia znajduje się na II piętrze w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej LSM
  tel: (081) 525-09-99 fax: (081) 524-56-09
  www.ppp3.pl
  e-mail: ppp3_21@wp.pl

  Adresy ważnych instytucji i placówek świadczących pomoc psychologiczno - pedagogiczną
  na rzecz dziecka i jego rodziny: