Co należy zrobić, aby nauka była bardziej skuteczna?
Oto praktyczne wskazówki:

 1. Poznaj swój styl uczenia się.
  Aby określić swój styl uczenia się, należy odpowiedzieć na pytania z poniższego testu. Liczba najczęściej udzielanych odpowiedzi pozwoli ci ustalić jakie są twoje predyspozycje do sposobu przyswajania wiedzy.

  TEST POZWAJĄCY USTALIĆ ODPOWIADAJĄCY CI STYL UCZENIA SIĘ:

  1. Co najczęściej zostaje ci w pamięci po kilku dniach od spotkania nieznanej ci wcześniej osoby?
   A)    jej twarz,
   B)    jej imię/nazwisko,
   C)    to, co czułeś, będąc w jej towarzystwie, nawet jeśli zapomniałeś jej imię/nazwisko lub twarz,
   D)    to, co robiliście razem, nawet jeśli zapomniałeś jej imię/nazwisko lub twarz.
  2. Gdy uczysz się czegoś nowego, w jaki sposób robisz to najchętniej?
   A)    gdy nauczyciel daje ci coś do czytania na papierze lub tablicy, pokazuje ci książki, ilustracje, wykresy, mapy, szkice lub przedmioty,
   B)    gdy nauczyciel wyjaśnia wszystko, pozwala ci przedyskutować temat i zadawać pytania,
   C)    gdy nauczyciel pozwala ci zapisywać informacje lub sporządzać rysunki, dotykać przedmiotów, pisać na klawiaturze lub robić coś rękami,
   D)    gdy nauczyciel pozwala ci robić projekty, eksperymenty, grać w gry, odgrywać role, odtwarzać rzeczywiste sytuacje z życia.
  3. Którą z poniższych czynności wykonujesz najchętniej w czasie wolnym?
   A)    czytasz książkę lub przeglądasz czasopismo,
   B)    słuchasz książki nagranej na kasetę, radio, słuchasz muzyki,
   C)     piszesz, rysujesz, piszesz na maszynie/komputerze lub robisz coś rękami,
   D)    uprawiasz sport, budujesz coś lub grasz w grę wymagającą ruchu.
  4. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej charakteryzuje sposób, w jaki czytasz lub uczysz się?
   A)    potrafisz się uczyć, gdy słychać muzykę, inne dźwięki lub rozmowę, ponieważ umiesz się od nich odseparować,
   B)    nie potrafisz się uczyć, gdy w twoim pobliżu słychać muzykę, inne dźwięki lub rozmowę, ponieważ nie umiesz się od nich odseparować,
   C)    musisz czuć się wygodnie, rozluźniony; potrafisz pracować zarówno przy muzyce, jak i w ciszy, jednak dekoncentrują cię negatywne uczucia innych,
   D)    Musisz czuć się wygodnie, rozluźniony; potrafisz pracować zarówno przy muzyce, jak i w ciszy, jednak dekoncentruje cię działalność i ruchy innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu.
  5. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej do ciebie pasuje?
   A)    zwracasz uwagę na kolory, kształty, wzory w miejscach, w których się znajdziesz; masz dobre oko do barw i kształtów,
   B)    nie znosisz ciszy i jeśli tam, gdzie jesteś, jest za cicho, nucisz coś, podśpiewujesz lub głośno mówisz; włączasz radio, telewizor, magnetofon,
   C)    jesteś wrażliwy na uczucia innych ludzi, twoje własne uczucia łatwo ulegają zranieniu; nie potrafisz się skoncentrować, gdy inni cię nie lubią, czujesz potrzebę bycia kochanym i akceptowanym, by pracować,
   D)    trudno ci wysiedzieć nieruchomo w jednym miejscu, potrzebujesz dużo ruchu, a jeśli już musisz siedzieć garbisz się, wiercisz.
  6. Co wywołuje u ciebie największy niepokój?
   A)    miejsce, w którym panuje bałagan i nieład,
   B)    miejsce, w którym jest za cicho,
   C)    miejsce, w którym nie czujesz się dobrze fizycznie lub emocjonalnie,
   D)    miejsce, w którym nie wolno niczego robić lub jest za mało przestrzeni na ruch.
  7. Czego najbardziej nie lubisz, podczas gdy ktoś cię uczy?
   A)    słuchania wykładu, na którym nie wykorzystuje się żadnych pomocy wizualnych,
   B)    czytania po cichu, bez żadnych werbalnych wyjaśnień czy dyskusji,
   C)    niemożności rysowania, gryzmolenia czegoś na kartce papieru, dotykania wszystkiego rękami lub sporządzania notatek, nawet jeśli nie będziesz już nigdy więcej z nich korzystał,
   D)    patrzenia i słuchania w bezruchu.
  8. Wróć pamięcią do jakiegoś szczęśliwego momentu ze swojego życia. Przez chwilę spróbuj przypomnieć sobie jak najwięcej szczegółów związanych z tym wydarzeniem. Jakie wspomnienia utkwiły ci w pamięci?
   A)    to, co widziałeś, na przykład wygląd ludzi, miejsc czy przedmiotów,
   B)    to, co słyszałeś, na przykład dialogi i rozmowy, to, co powiedziałeś, oraz dźwięki wokół ciebie,
   C)    wrażenia dotykowe na skórze i ciele, a także to, jak czułeś się fizycznie i emocjonalnie,
   D)    to, co robiłeś, ruchy twojego ciała, twoje dokonania.
  9. Wyobraź sobie, że musisz przez cały czas przebywać w jednym z niżej opisanych miejsc, w którym możesz wykonywać różnego rodzaju czynności. W którym z nich czułbyś się najlepiej?
   A)    miejsce, w którym możesz czytać; oglądać obrazy, dzieła sztuki, mapy, wykresy i fotografie; rozwiązywać zagadki wizualne, takie jak odnajdowanie drogi w labiryncie, grać w gry słowne takie jak scrabble; zajmować się dekorowaniem wnętrz lub przymierzać ubrania,
   B)    miejsce, w którym możesz słuchać nagranych na kasety muzyki, wiadomości; grać na instrumencie lub śpiewać; bawić się głośno w gry słowne, rozprawiać o czymś, czytać na głos lub wygłaszać przemówienia, czytać na głos poezję lub opowiadania,
   C)    miejsce, w którym możesz rysować, malować, rzeźbić; tworzyć coś na piśmie lub pisać na komputerze; wykonywać czynności przy użyciu rąk, takie jak gra na instrumencie, gra w gry planszowe, takie jak szachy czy warcaby, lub budowanie modeli,
   D)    miejsce, w którym możesz uprawiać sport, grać w piłkę lub gry ruchowe, które angażują twoje ciało; robić eksperymenty, badać i odkrywać nowe rzeczy, budować coś lub składać ze sobą mechaniczne elementy; brać udział w zbiorowym współzawodnictwie.
  10. Gdybyś miał zapamiętać nowe słowo, zrobiłbyś to najlepiej:
   A)    widząc je,
   B)    słysząc je,
   C)    zapisując je,
   D)    odtwarzając to słowo w umyśle lub fizycznie.

  Obliczanie wyników.
  Oblicz wyniki testu w następujący sposób (jeśli na jakieś pytanie dałeś więcej niż jedną odpowiedź, w podsumowaniu uwzględnij wszystkie odpowiedzi):
  Podsumuj i zapisz wszystkie odpowiedzi a, b, c, d,
  Jeśli udzieliłeś najwięcej odpowiedzi a, jesteś wzrokowcem.
  Jeśli udzieliłeś najwięcej odpowiedzi b, jesteś słuchowcem.
  Jeśli udzieliłeś najwięcej odpowiedzi c, jesteś dotykowcem.
  jeśli udzieliłeś najwięcej odpowiedzi d, jesteś kinestetykiem.
  Zapamiętaj także, który ze stylów uczenia się zajmuje u ciebie drugie, trzecie i ostatnie miejsce.

  Mój preferowany styl uczenia się to.................................................

  Charakterystyka stylów/ typów uczenia się:

  Wzrokowcy - łatwo jest ci zapamiętać to, co widzisz lub to, co możesz sobie wyobrazić.
  Dlatego mogą być ci pomocne rysunki, ilustracje, ale też wszelkie podkreślenia, ramki, znaki informujące, że coś jest wyjątkowo ważne. Używaj do tego kolorowych długopisów i mazaków. Notatki powinny zawierać, jak najwięcej elementów graficznych- tabeli, map, rysunków. W nauce może być ci przydatne zapamiętywanie układu stron w podręczniku (tematy lekcji spróbuj kojarzyć z konkretnymi ilustracjami w podręczniku). Kluczowe słowa, wzory, daty zapisuj na małych karteczkach i umieszczaj na wysokości oczu. Pracuj w ciszy!!!

  Słuchowcy - najlepiej zapamiętujesz to, co słyszysz.
  Nie masz trudności z zapamiętaniem słówek w języku obcym. Koncentruj w większym stopniu swoją uwagę na lekcjach, a będziesz miał mniej nauki w domu. Dobra muzyka daje ci ukojenie. Możesz z niej korzystać również przy nauce, ale pamiętaj by była ona cicha i spokojna (muzyka klasyczna). Jeśli masz kłopoty z koncentracją uwagi, to ucz się na głos. Lepiej wtedy zrozumiesz materiał i szybciej go zapamiętasz. Jeśli to możliwe śpiewaj, stosuj rymowanki. Mogą być one przyjemnym sposobem na zapamiętywanie.

  Czuciowcy/ dotykowcy - są to najczęściej osoby refleksyjne, wrażliwe i spokojne.
  Najlepiej zapamiętują materiał, który można wyobrazić sobie i poczuć go wszystkimi zmysłami (wzroku, słuchu, zapachu, dotyku). Osoby takie dobrze pamiętają teksty, które wzbudzają w nich duże emocje: smutku, radości, strachu, złości itp.

  Kinestetycy - ucz się wykorzystując dynamikę całego ciała,
  demonstruj pojęcia za pomocą ruchów i gestów (np. kalambury); możesz chodzić po pokoju, w trakcie powtarzania. Dobrze pamiętasz cały przebieg eksperymentu. Lubisz nieporządek. Męczą cię długie wykłady, na których jesteś zmuszony siedzieć nieruchomo.

 2. Zaplanuj strategię uczenia się.
  Wykorzystując informacje o twoim stylu uczenia się, zaplanuj strategię, w jaki sposób będziesz przyswajał wiedzę.

Jeśli zauważysz efekty swojej nauki, to będziesz miał większą motywację do dalszej pracy!

Co należy zrobić, by nauka była efektywna?

 1. Zaplanować czas nauki:
  - wyznaczyć czas nauki, np. zrobić plan dnia
  6.30 - pobudka
  7.30- 13.30 - nauka w szkole
  13.30- 14.30- obiad i odpoczynek
  14.30-16.00 - odrabianie prac domowych pisemnych
  16.00-16.15- krótki odpoczynek
  16.15-17.15- nauka
  17.15- 18.15- odpoczynek
  18.15- 20.00- nauka
  20.00- 21.30 - rozwijanie własnych zainteresowań/ hobby
  21.30 - spanie

  Wyznaczone godziny nauki będą mobilizowały cię,
  aby nie odstępować od zaplanowanych obowiązków.

  Kolejne istotne zasady:
  - Najpierw odrabiamy pracę domową pisemną, potem się uczymy.
  - Najpierw nauka, potem rozrywka!

 2. Przygotować pomieszczenie do nauki:
  - wyłączyć wszystkie zakłócające urządzenia: radio, telewizor; unikać hałaśliwych sytuacji (rozmowy),
  - zadbać o odpowiednie oświetlone miejsce (odrabiać i uczyć się przy biurku, przy prawidłowym oświetleniu)
 3. Przygotować się do nauki:
  - złe samopoczucie (uczucie głodu) i brak motywacji znacznie utrudnia naukę. (Powtarzanie sobie, że nauka jest trudna i nudna - nie pomaga!!! Dlatego należy rozbudzić w sobie zainteresowanie nauką!)
 4.  

 5. Korzystać jak najwięcej w szkole!
  # Jeśli będziesz aktywnie i uważnie uczestniczył na lekcjach w celu dobrego zrozumienia materiału, wtedy szybciej i z lepszym efektem zapamiętasz go. Dlatego należy dopytywać nauczyciela, by materiał omawiany na lekcjach był dla ciebie jasny i zrozumiały.
  # Skoncentruj się na lekcji, nie pozwól myślom uciekać! Nie rozmawiaj na lekcjach z kolegami!
  Im więcej skorzystasz na lekcji, tym mniej będziesz miał pracy w domu!

Aby osiągać sukcesy w nauce oprócz samej nauki potrzebne jest dobre zaprezentowanie swojej wiedzy. W tym często przeszkadza nam stres (obawa przed złą oceną klasy, przed wyśmianiem, przed krytyką nauczyciela). Główną zasadą poradzenia sobie ze stresem jest wyobrażanie sobie wystąpień klasowych lub ćwiczenie wystąpień na głos przed lustrem - "zabawa w aktora".

Powodzenia !!!