Szkolny zestaw podręczników
w roku szkolnym 2023/2024

 

 

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie dopuszczenia do użytku w Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie w roku szkolnym 2023/2024 programów nauczania

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie ogłoszenia zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2023/2024

Informacja nauczycieli religii o podręcznikach i ćwiczeniach,
które będą wykorzystywane podczas zajęć religii w roku szkolnym 2023/2024

Wyprawka szkolna dla uczniów klasy I