REKRUTACJA 2024/2025


Informacje


ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KLASA I


Informacje Urzędu Miasta Lublin:
pojawią się prawdopodobnie w tym miejscu:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

do pobrania:
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychInformacje Urzędu Miasta Lublin:

Zasady zgłoszeń i rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025


data wstawienia: 10-02-2024data wstawienia: 10-02-2024
Rekrutacja do przedszkoli (i oddziałów przedszkolnych w szkołach) w Lublinie na rok szkolny 2024/2025 odbywa się elektronicznie.
  Aplikacja do naboru do przedszkoli jest dostępna:
 • przez stronę Aplikacje dla rodziców lub
 • bezpośrednio - po kliknięciu w kafelek poniżej:


Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej w Lublinie na rok szkolny 2024/2025 odbywa się elektronicznie.
  Aplikacja do naboru do klasy I jest dostępna:
 • przez stronę Aplikacje dla rodziców lub
 • bezpośrednio - po kliknięciu w kafelek poniżej:


data wstawienia: 24-02-2024data wstawienia: 21-02-2024
Wniosek (i załączniki) o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Do pobrania:
format PDF - do ręcznego wypełnienia
Karta zgłoszenia dziecka do klasy i szkoły obwodowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
Do pobrania:
format PDF - do ręcznego wypełnienia


data wstawienia: 15-02-2024data wstawienia: 15-02-2024
Podstawowe terminy czynności rekrutacyjnychoddoPodstawowe terminy czynności rekrutacyjnychoddo


Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/szkole06.02.2023 godz.8.0020.02.2023 godz.12.00


Zgłaszanie dzieci do szkół obwodowych (zamieszkałych w obwodzie danej szkoły). Obwód SP42 - patrz niżej.27.02.2023 godz.8.0013.03.2023 godz.14.00
Rekrutacja - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru27.02.2023 godz.8.0010.03.2024 godz.15.00
Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu SP42 - składanie wniosków21.03.2024 godz.8.0028.03.2024 godz.14.00
Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów przystępujących do naboru15.05.2023 godz.8.0019.05.2024 godz.15.00
Rekrutacja uzupełniająca dla dzieci spoza obwodu SP42 - składanie wniosków12.05.2024 godz.8.0017.05.2023 godz.14.00


data wstawienia: 10-02-2024data wstawienia: 10-02-2024
Terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach rekrutacji zawiera
Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r.:
Terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach rekrutacji zawiera
Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2023 r.:

 

lp.rodzaj czynnościpoczątekkonieclp.rodzaj czynnościpoczątekkoniec
1

Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego06.02.2024 godz.8.0020.02.2024 godz.12.001Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym21.03.2024 godz.8.0028.03.2024 godz.14.00
2

Publikacja oferty - otwarcie strony dla rodziców27.02.2024 godz.8.002


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych31.03.2024 godz.12.00
3


Rejestracja kandydatów przystępujących do naboru - wprowadzanie do systemu wniosków przez rodziców27.02.2024 godz.8.0010.03.2024 godz.15.003

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 03.04.2024 godz.12.0014.04.2024 godz.14.00
4Zakończenie etapu wprowadzania wniosków przez rodziców - zamknięcie w systemie etapu wprowadzania wniosków na stronie dla rodziców10.03.2024 godz.15.004


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17.04.2024 godz.13.00
5


Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych - otwarcie strony dla rodziców10.03.2024 godz.15.00
6

Potwierdzanie woli przyjęcia przez rodziców w placówce zakwalifikowania31.03.2024 godz.12.0007.04.2024 godz.15.00
7

Publikacja listy kandydatów przyjętych - otwarcie strony dla rodziców11.04.2024 godz.12.00


data wstawienia: 10-02-2024
Zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały nr 1380/XLVI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2023 r. obwód Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie, w rekrutacji na rok szkolny 2023/2024, obejmuje następujące ulice:
- al. Kraśnicka strona parzysta od 110 do 116A,
- Dragonów,
- Herbowa,
- Hetmańska,
- Husarska,
- Kawaleryjska,
- Orkana Władysława strona parzysta w całości bez nr 112,
- Roztocze strona parzysta od 2 do 4A,
- Rycerska,
- Szaserów,
- Szwoleżerów,
- Ułanów strona parzysta od 2 do 26,
- Zwycięska

Przepisy prawa regulujące nabór kandydatów
do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz do szkół

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

KLASA IUchwała nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin

Do pobrania:

 • bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/
 • Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r. poz. 6224


  Zarządzenie nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów

  Do pobrania:

 • bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/


  Zarządzenie nr 122/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin

  Do pobrania:

 • bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/


  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.

  Do pobrania:

 • bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/


  Uchwała nr 1379/XLVI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Do pobrania:

 • bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin
 • Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023 r. poz. 1060

 • Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

  Do pobrania:

 • bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/
 • Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 7790


  Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

  Do pobrania:
 • bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/

  Uchwała nr 1380/XLVI/2023 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

  Do pobrania:
 • bip.lublin.eu/rada-lublin/uchwaly-rm-lublin
 • Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023 r. poz. 1061

   

   

   

   

   

 •