Komunikat Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie funkcjonowania gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły.

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie uprzejmie informuje, że z dniem 15 września 2020r. wznawia wykonywanie świadczeń stomatologicznych w gabinecie szkolnym.

Lekarz przyjmujący dr n. med. Justyna Piekaruś.

Pomoc stomatologiczna: Ewelina Jarosz-Klębka

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII W LUBLINIE
20-093 Lublin, ul. Doktora Witolda Chodźki 6,
tel:+48 81 502 17 00