RODO

Inspektorem danych osobowych Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie jest:

Witold Przeszlakowski, mail: sp42@iod.lublin.eu , tel. 81 466 17 72

link do UODO: Urząd Ochrony Danych Osobowych

   Zarządzenie Dyrektora w sprawie wyznaczenia inspektora danych osobowych (IOD) w Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie (*.pdf)

   Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników szkoły (*.pdf)

   Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów (*.pdf)

   Klauzula informacyjna "RODO" (*.pdf)