Bezpieczny powrót do szkoły

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne

film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI - Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek

KWESTINARIUSZ - Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

 

Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego – wspólny list szefów MEN, MI i GIS

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczecia roku szkolnego 2020_2021 w wersji pdf

 

Organizacja pracy szkoły podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Zarządzenie nr DN.021.1.21.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji niektórych zajęć w szkole

Zarządzenie nr DN.021.1.20.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad higienicznych obowiązujących w szkole w okresie częściowego przywrócenia funkcjonowania w trybie stacjonarnym

Zarządzenie nr DN.021.1.10.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

Komunikat nr DN.021.1.9.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania szkoły podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Komunikat nr DN.021.1.4.2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie informacji dotyczących ochrony przed zakażeniem

 

   Informacja GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

   Informacja PPIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

   Rekomendacje MEN dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

   Jak zapobiegać zakażeniu?

   Infografiki WHO