dokumenty

 

Dokumenty Szkoły Podstawowej nr 42
im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie


Dokumenty do pobrania:

 

   Statut Szkoly Podstawowej nr 42 w Lublinie.pdf

   Regulamin oceniania zachowania uczniów

   Komunikat w sprawie zwolnien z wychowania fizycznego (*.pdf)

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie zapisów do świetlicy lub stołówki szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie uzupełnienia danych uczniów klasy I 2023/2024

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie uzupełnienia danych wychowanków oddziału przedszkolnego 2023/2024

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie opieki dla dzieci przedszkolnych w okresie ferii letnich w 2023 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie półkolonii w okresie od 16 do 27 stycznia 2023 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie konsultacji dla uczniów lub ich rodziców

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
w sprawie organizacji konsultacji dla uczniów lub ich rodziców

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 25 czerwca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia zestawu programów i podręczników w roku szkolnym 2022/2023

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie półkolonii w okresie od 27 czerwca do 15 lipca 2022 r.

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie opieki dla dzieci przedszkolnych w okresie ferii letnich.

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zwrotu do biblioteki szkolnej wypożyczonych książek, podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych

   Półkolonie.pdf

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zapisów do świetlicy lub stołówki szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uzupełnienia danych wychowanków oddziału przedszkolnego 2022/2023.

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uzupełnienia danych uczniów klasy I 2022/2023

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zbiórki na rzecz pomocy Ukraińcom

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie organizacja kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 1 września 2021 r. w sprawie informacji dla rodziców

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie deklaracji rodziców o udziale dzieci w zajęciach wspomagających
Deklaracja rodziców o udziale dzieci w zajęciach wspomagających - klasa 4-5
Deklaracja rodziców o udziale dzieci w zajęciach wspomagających - klasa 6
Deklaracja rodziców o udziale dzieci w zajęciach wspomagających - klasa 7-8

   Komunikat Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie powrotu do nauczania stacjonarnego od 31 maja 2021 r.

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie funkcjonowania szkoły w okresie od 24 do 27 maja 2021 r.

   Komunikat Dyrektora Szkoła Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie planu zajęć od 26 kwietnia br.

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie półkolonii w okresie od 11 do 15 stycznia 2021 r.

   Komunikat Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie podpisania potwierdzenia zgodności danych przekazanych do OKE.

   Komunikat Dyrektora Szkoła Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w kalendarzu roku szkolnego 2020/2021

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie organizacji pracy szkoły od 16 listopada 2020 r

   Komunikat Dyrektora Szkoły w sprawie szczepienia przeciw grypie dla uczniow.pdf

   Pismo w sprawie szczepionek przeciw grypie.pdf

   Pismo Wojewody Lubelskiego

   Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły od 26 października 2020 r.

   Komunikat z dnia 24 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy szkoły w dniu 26 października 2020 r.

   Komunikat z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przydziału szatni oddziałom klas IV–VIII

   Zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zachowania się na terenie szkoły od 1 września 2020 r

   Komunikat z dnia 1 września 2020 r. w sprawie informacji dla rodziców

   Komunikat z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie ogólnych zasad, które będą obowiązywały w szkole od 1 września 2020 r.

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zwrotu wypożyczonych komputerów i tabletów

   Komunikat nr Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie odbioru ze szkoły przyborów szkolnych i obuwia uczniów

   Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie dezynfekcji szkoły po wyborach w dniu 29 czerwca 2020 r.

   Porada dla ucznia – Jak zalogować się na szkolne konto w OFFICE 365 ?

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie organizacja kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

   Komunikat nr DN.021.2.32.2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji dla rodziców

   Komunikat w sprawie składania w szkole orzeczeń, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych (*.pdf)

   Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie w sprawie regulaminu korzystania przez uczniów z darmowych podręczników. (*.pdf)

   

   UCHWAŁA RADY MIASTA LUBLIN
w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego

 

   Zarządzenie Dyrektora w sprawie wyznaczenia inspektora danych osobowych (IOD) w Szkole Podstawowej nr 42 w Lublinie (*.pdf)