SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42

 

     rozpoczęła swą działalność w zupełnie innej części miasta, z dala od dzielnicy LSM i Czubów, l grudnia 1967 roku. Pierwsza jej siedziba mieściła się bowiem przy ul. Słowiczej 5. Naukę rozpoczynało wówczas 650 dzieci w 18 oddziałach. Rejon szkoły obejmował następujące ulice: Bohaterów ORMO (strona parzysta), Droga Męczenników Majdanka (strona parzysta od ulicy Krańcowej), Gilowa, Lucyny Herc, Łabędzia, Majdan Tatarski (od ul. Gromadzkiej do ul. Bohaterów ORMO od nr 22 i 4-9), Majdanek Osada, Majdanek, Rolna Osada, Zaułek, Boczna Gromadzka (od ul. Gromadzkiej do ul. Bohaterów ORMO), Polna (od ul. Gromadzkiej do ul. Bohaterów ORMO), Słowicza, Szczygla, Azotowa, Chemiczna, Trasa W-Z.

     29 maja 1968 roku Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 42 ustaliła, że patronem szkoły zostanie Konstanty Ildefons Gałczyński. W związku z tym podjęto decyzję o wmurowaniu w ścianie frontowej budynku tablicy pamiątkowej, na której umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą poetę oraz cytat z jego wiersza. W niedługim czasie nawiązano korespondencję z żoną patrona - Natalią Gałczyńską. 8 lutego 1969 roku nadeszła odpowiedź na nasz list. Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu nauczycieli i uczniów była uroczystość wręczenia sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski. Miało to miejsce dnia 21 czerwca 1968 roku.

     Rok szkolny 1972/73 rozpoczął się w budynku IX Licem Ogólnokształcącego przy ul. A. Struga 6. Zmienił się adres, przyszły do szkoły inne dzieci, pracę rozpoczęło nowe grono pedagogiczne. 6 grudnia młodzież z Bronowic - dawni uczniowie szkoły przekazali obecnym sztandar i kronikę. Z gościnności IX LO korzystaliśmy tylko przez jeden rok szkolny.

     2 września 1973 roku miejscem nauki 28 oddziałów z 876 uczniami - mieszkańcami osiedli Z.Krasińskiego, H.Sienkiewicza oraz Węglina, stał się budynek przy ul. Krasińskiego 7. Pierwsi absolwenci uczący się w tej siedzibie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły 20 czerwca 1974 roku.

     W roku szkolnym 1974/75 otwarta została na osiedlu Sienkiewicza Szkoła Podstawowa nr 38, co spowodowało, że część młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 42 odeszło do nowej placówki.

     Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie jest jedną w wielu placówek noszących imię K. I. Gałczyńskiego. Nawiązaliśmy kontakt z dwoma z nich. Były to Szkoła Podstawowa nr 12 w Szczecinie i szkoła z Legnicy. Ze szkołą szczecińską doszło nawet do wzajemnych odwiedzin.

     Popularyzacji twórczości patrona szkoły służy organizowany u nas od 1993 roku do chwili obecnej Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji K.I.Gałczyńskiego. Jego honorowym gościem jest córka poety - pani Kira Gałczyńska. Włączamy się również do programów organizowanych przez innych. Należą do nich Ogólnopolskie Spotkania Placówek im. K.I.Gałczyńskiego odbywające się w Krakowie. W 1999 roku reprezentacja naszej szkoły zdobyła wyróżnienie, a w 2003 roku III miejsce - nagrodę Brązowego Fafika za prezentację kostiumów inspirowanych twórczością autora Teatrzyku "Zielona Gęś", jak również za prezentację zaczerpniętych z niego scenek.

     28 stycznia 1994 r. był ważnym dniem w funkcjonowaniu naszej szkoły. Wtedy nastąpił odbiór techniczny budynku przy ul. Rycerskiej 9 w Lublinie, drugiej siedziby naszej placówki. Pierwsze lekcje odbyły się tam 7 lutego tegoż roku. Naukę wówczas podjęło ponad dwustu uczniów klas młodszych. Uroczyste otwarcie budynku przy ul. Rycerskiej 9 miało miejsce w dniu 16 listopada 1994 roku. Od momentu wejścia w życie reformy, w budynku przy ulicy Krasińskiego 7 zaistniało Gimnazjum nr 7, a nasza szkoła przenosiła swą działalność na ulicę Rycerską. Obecnie to miejsce jest aktualną siedzibą naszej szkoły.

     Momentem, w którym po raz pierwszy podsumowaliśmy pracę Szkoły Podstawowej nr 42, był jubileusz 25-lecia szkoły. Uroczystość rozpoczęła msza święta. Następnie w amfiteatrze przy kościele oo. kapucynów miała miejsce część artystyczna. Złożyły się na nią recytacje i scenki zaczerpnięte z Teatrzyku "Zielona Gęś". Wśród zaproszonych gości były władze oświatowe i wielu przyjaciół szkoły, którzy w tym uroczystym dniu chcieli być razem z nami.

     Kolejne spotkanie o podobnym charakterze miało miejsce 12 grudnia 1997 roku. Wtedy nasza szkoła świętowała swoje 30-lecie. Przy tablicy poświęconej patronowi szkoły spotkali się byli i obecni dyrektorzy szkoły: Teresa Czapla, Izabela Orzechowska, Jolanta Winiarczyk, Henryk Saba, Andrzej Jaroszuk. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz, w tym pani wizytator - Elżbieta Wzorek, pani inspektor - Bożenna Kozieł - wcześniej pracująca w naszej szkole i pełniąca w niej również funkcję wicedyrektora, honorowy gość - pani Kira Gałczyńska, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz nasi emeryci. Program artystyczny wykonywany przez naszych uczniów, prezentowany podczas uroczystości, wprowadzał widzów w zaczarowany świat poezji K.I.Gałczyńskiego.

     Ostatnią ważną uroczystością był moment przeniesienia tablicy patrona szkoły do budynku przy ulicy Rycerskiej. Miało to miejsce 2 grudnia 2000 roku. W tej istotnej dla społeczności szkolnej chwili uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. córka patrona, wiceprezydent Lublina, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie. Młodzież zaprezentowała program artystyczny. K.Gałczyńska opowiedziała zgromadzonym o swoim ojcu.

 >