Z
 

ZIELONE SZKOŁY -

8-10 maja 2002 roku odbyła się w Krasnobrodzie "Integracyjna Zielona Szkoła". Jej organizatorkami były panie: Anna Czajka - wychowawczyni III c i Ewa Szewczyk - wychowawczyni klasy III b - integracyjnej. W czasie trwania "Zielonej Szkoły" uczniowie odbywali lekcje w budynku sanatorium, jak również uczestniczyli w zajęciach w terenie. W drodze powrotnej do Lublina zwiedzili zamojskie zoo. Wspólny pobyt umożliwił dzieciom naukę samodzielności, pewności siebie, jak też współpracy w grupie.

20-24 maja 2002 roku uczniowie klasy V d i V f  uczestniczyli w zajęciach, które odbywały się w Janowie Lubelskim. Na program tej "Zielonej Szkoły" składały się lekcje  prowadzone przez panią Anielę Barszczewską, panią Barbarą Pietrasiewicz i pana Piotra Czabana. Poza wypełnianiem obowiązków szkolnych uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w jeździe konnej, w safari samochodami terenowymi oraz w zawodach łuczniczych. Zwiedzali wystawę przyrodniczą Leśnego Kompleksu Przyrodniczego, skansen kolejki leśnej, Porytowe Wzgórze - miejsce bitwy partyzanckiej, unikatowy kościół w Momotach, Uroczysko "Kruczek". Poza poznawaniem unikalnej roślinności oraz gatunków żyjących w tej okolicy zwierząt, bawili się wspólnie w czasie dyskotek, jak również śpiewali przy ognisku. Efektem pobytu, poza wieloma wrażeniami, są prace literackie, plastyczne oraz pogłębiona wiedza przyrodnicza.

wrzesień 2002 Uczniowie klasy V a - integracyjnej i  V f wyjechali do Okuninki nad Jezioro Białe. Podczas trwania tej zielonej szkoły większość lekcji odbywała się na świeżym powietrzu. Uczniom towarzyszyły panie: Barbara Różyńska - prowadząca lekcje przyrody  (zwracała szczególną uwagę na wodne rośliny i zwierzęta), Anna Przygodzka - nauczycielka matematyki (w tym "plażowej" geometrii), Romana Tyburek - ucząca historii (opowiadała  m.in. o prawosławiu i judaizmie), Krystyna Bereza- nauczycielka wychowania fizycznego (wzbudzała ducha rywalizacji, organizując Dzień Sportu i mecze piłki nożnej). Uczniowie uczestniczyli również w lekcjach jazdy konnej, wycieczce do Sobiboru oraz w spotkaniu z nurkami z klubu "Rafa".

maj 2003 - Klasy V d, V e, V c wraz z nauczycielami : Anielą Barszczewską, Piotrem Czabanem, Grażyną Grudzień, Iwoną Skrobas oraz Danutą Wiechecką brali udział w Zielonej Szkole w Janowie Lubelskim.

ZHP - działająca w SP 42 od początku istnienia szkoły organizacja. Harcerze pełnili wartę przy tablicy patrona - 1969r.  Organizowali zbiórkę darów w czasie trwania akcji "Gwiazdka dla każdego dziecka - 1970r. W 1977r. zainicjowali prace społeczne na rzecz osiedla. 28 V 1979r. nadano Szczepowi Harcerskiemu SP 42 im. I.Kruszewskiej i wręczono sztandar. W tym samym roku harcerze zajęli się zbiórką makulatury. Dochód z jej sprzedaży przekazali na rewaloryzację lubelskiej Starówki. W 1985r. harcerze spotkali się z nauczycielami tajnego nauczania. Podjęli tez prace zarobkowe w celu zdobycia funduszy na budowę pomnika Obrońców Lublina, zaczęli też poszukiwać uczestników wojny obronnej z Września 1939r. W 1987r. uczestniczyli w capstrzyku przy tablicy poświęconej więźniom Zamku Lubelskiego. Zuchy zrzeszone w ZHP również podejmowały liczne prace społeczne, m.in. dbały o zieleń szkolną, włączyły się w działania na rzecz budowy parków na Rurach i na Rusałce.

Obecnie przy SP 42 działa drużyna harcerska "Rzeka", do której należą również uczniowie naszej szkoły.