W
 

WEWNĄTRZSZKOLNE KONKURSY - organizowane tylko dla uczniów SP 42. Należały do nich:

- organizowany przez LOP konkurs na temat ochrony środowiska w Polsce i na świecie - 1975r.

- konkurs czytelniczy z okazji Roku Bibliotek i Czytelnictwa - 1976r.

- konkurs wiedzy o pisarzu i wystawianie scenek z jego utworów - Rok Sienkiewicza - 1986r.

- konkurs na scenkę wiążącą się z historią Lublina-1987r.

- konkurs poezji K.I.Gałczyńskiego - 1990r., 1991r., 1992r.

- konkurs teatralny na najciekawszą inscenizację tekstów z "Zielonej Gęsi"- 1991r

- konkurs dla uczniów kl. V - "W świecie mitów" -1992r.

- konkurs na wiersz lub piosenkę na temat zagrożenia środowiska w Lublinie - LOP - 1994r.

- konkurs na najciekawsza legendę związaną z Lublinem - 2000r.

W chwili obecnej odbywają się:

- konkurs "Nasza Szkoła - Szkoła Podstawowa nr 42 im. K.I.Gałczyńskiego" - od 1999r.

- Wewnątrzszkolny konkurs plastyczny kl. I-VI - "Poezja K.I.Gałczyńskiego w oczach dzieci"

- Konkurs na kostium inspirowany poezją K.I.Gałczyńskiego

- Szkolny Konkurs Ortograficzny kl. IV-VI

- Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej

- Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy z języka angielskiego

- Konkurs matematyczny - "Jeden z dziesięciu"

- Międzyklasowy konkurs teoretyczno-plastyczny - legendy lubelskie - kl. IV

- Exlibris biblioteki Szkoły Podstawowej nr 42

- Literaccy "Milionerzy"

- Mikołajek to ja i ty

- Twórczość Andersena

- Plebiscyt na najciekawszą książkę lub na najpopularniejszego autora