U
 

UROCZYSTOŚCI - w pracy SP 42 ważna była miejska inauguracja r. szk. w budynku przy ul. Krasińskiego oraz obchody 25-lecia szkoły, które miały miejsce 14 V 1993r. Rozpoczęły się one mszą świętą, po której nastąpiła część oficjalna: przemówienia dyr. i zaproszonych gości, odczytanie historii szkoły, którą napisała na tę okazję L.Łanda. Uczniowie przygotowali program artystyczny, na który składały się recytacje wierszy K.I.Gałczyńskiego i scenki z "Zielonej Gęsi".

12 XII 1997r, świętowano 30-lecie szkoły. Spotkali się na niej byli i obecni dyrektorzy SP 42, nauczyciele, emeryci. W uroczystości uczestniczyła córka patrona - Kira Gałczyńska. 2 XII 2000r. przeniesiono tablicę patrona szkoły do budynku przy ul. Rycerskiej. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. córka patrona, wiceprezydent Lublina, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie. Młodzież zaprezentowała program artystyczny. K.Gałczyńska opowiedziała zgromadzonym o swoim ojcu.

11 grudnia 2003 odbył się "Koncert Słodkich Serduszek" - impreza charytatywna realizowana przez Sztab Akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", zrzeszający nauczycieli naszej szkoły. W jego ramach odbył się, prowadzony przez panią Ewę Dados, koncert, w czasie którego wystąpili zaproszeni goście oraz uczniowie naszej szkoły.

25 września 2004 r. - na podsumowanie realizowanych przez cały ubiegły rok szkolny zadań w ramach "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Lublinie" odbył się festyn "Naprzeciw radości życia". W imprezie, której towarzyszyła piękna, jesienna pogoda i dobry nastrój, uczestniczyli nasi uczniowie, ich rodzice oraz mieszkańcy osiedla. W organizację festynu włączyli się wszyscy pracownicy szkoły.