P
 

PATRON

Konstanty Ildefons Gałczyński urodził się 23 stycznia 1905 roku w Warszawie. Początkowo uczył się w rosyjskiej szkole kolejowej. Po wybuchu I wojny światowej wraz z rodziną został przesiedlony do Rosji i zamieszkał w Moskwie, gdzie chodził do polskiej szkoły i grywał w polskim teatrze amatorskim. Po powrocie do Warszawy studiował przez pewien czas filologię klasyczną i anglistykę. W 1928 roku przyłączył się do grupy poetyckiej "Kwadryga", a także podjął współpracę z pismem satyrycznym "Cyrulik Warszawski". Dwa lata później ożenił się z Natalią Awałow, której poświęcił wiele swoich liryków. W 1934 roku osiadł w Wilnie, gdzie pisał do miejscowej prasy i radia. We wrześniu 1939 roku dostał się do niewoli. Do kwietnia 1945 roku przebywał w obozie jenieckim. Do kraju powrócił w początkach 1946 roku. Zamieszkał w Krakowie, gdzie czynie brał udział w życiu kulturalnym miasta. Związał się m.in. z tygodnikiem "Przekrój", "Tygodnikiem Powszechnym", "Odrodzeniem", a także kabaretem "Siedem Kotów". W wielu wierszach upamiętnił atmosferę krakowską tamtych lat. Poczynając od 1950 roku lato spędzał w leśniczówce Pranie na Mazurach, gdzie powstały prawie wszystkie wybitniejsze utwory ostatnich lat. Gałczyński stworzył oryginalny styl liryczny. Potrafił jednoczyć baśniową fantazję z realizmem, absurdalny dowcip z liryką nastrojową. Poeta zmarł 6 grudnia 1953 roku.

TWÓRCZOŚĆ GAŁCZYŃSKIEGO
1923 - wydrukowanie pierwszego wiersza Pt. "Szturm"
1926 - napisanie powieści satyrycznej "Porfirion Osiełek czyli Klub Świętokradców"
1928 - wydanie wiersza "Zaręczyny Johna Keatsa"
1929 - wydanie poematu "Koniec świata. Wizje świętego Ildefonsa czyli Satyra na Wszechświat"
1930 - wydanie poematu "Koniec świata"
1931 - powstanie "Balu u Salomona"
1933 - napisanie "Modlitwy do Anioła Stróża"
1934 - wydanie poematu "Ludowa zabawa"
1935 - współpraca z Hanką Ordonówną, napisanie dla niej m.in. "Butów szewca Szymona", program estradowy, z którego ocalała tylko "Szafirowa romanca"
1936 - stworzenie słuchowiska "Bal zakochanych"
1937 - wydanie "Utworów poetyckich"
1938 - powstanie słuchowiska "Mężczyzna w damskim kapeluszu"
1939 - napisanie cyklu "Noctes Aninenses"
1939 - będąc w niewoli tworzy "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte" i "Sen żołnierza" i przesyła je żonie
1942 - z obozu przesyła żonie "List jeńca", "Srebrną akację" i "Dziką Różę"
1944 - wysyła do kraju wiersz "Pieśń o fladze"
1945 - we Włoszech wychodzi tom "Wiersze"
1946 - zamieszczenie w "Przekroju" cyklu "Zielona Gęś", "Listów z fiołkiem". Recytowanie w teatrzyku satyrycznym "Siedem Kotów" "Dwu paszkwili na Kociubińską Hermenegildę". Powstają utwory: "Zaczarowana dorożka", "Kolczyki Izoldy"1946 - wydanie wyboru poezji pt. "Wiersze"
1948 - napisanie "Ślubnych obrączek" i wydanie "Zaczarowanej dorożki"
1949 - wydanie zbioru "Ślubne obrączki"
1950 - powstanie w Praniu, na Mazurach poematów: "Kronika olsztyńska" oraz "Niobe"
1950 - wydanie książeczki dla dzieci "Elektryczne schody"
1951 - wydanie poematu "Niobe", powstanie poematu "Wit Stwosz" i cyklu satyrycznego "Ezop świeżo malowany"
1952 - wydanie "Wita Stwosza" oraz "Wierszy lirycznych"
1953 - w leśniczówce Pranie powstają "Pieśni" i poemat "Chryzostoma Bulwiecia podróż do Ciemnogrodu"
1954 - wydanie pośmiertne "Wyboru poezji"
1955 - wydanie farsy "Babcia i wnuczek czyli Noc cudów" oraz "Orfeusza w piekle"
1956 - wydanie sztuki "Noc mistrza Andrzeja"

 

 

Zbiorki poezji K.I.Gałczyńskiego w zbiorach biblioteki Szkoły Podstawowej nr 42

 • Cudotwórca z Mejszagoły, Warszawa 2000, wyd.1.
 • Dlaczego ogórek nie śpiewa, Warszawa 2003, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Do zakochanych, Toruń 1997.
 • Poezje (Dzieła w 5 t.) t.1x2, t.2, Warszawa1957, wyd.1.
 • Dzieła wybrane (3 t.), Warszawa 2002 z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Dzikie wino, Warszawa 1980, wyd.1.
 • Kalendarz Poetycki, Warszawa 2000, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Teatrzyk "Zielona Gęś", Warszawa 1999, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Kronika olsztyńska, Warszawa 1966.
 • Liryka: 1926-1953, Warszawa 1985.
 • Liryka, Kraków 1954.
 • Liryka, liryka, Okuniew 2007, wyd.1, 2 egz., 1 egz. z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Liryki i satyry, Warszawa 1994, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Listy z fiołkiem, Szczecin 1986.
 • Młynek do kawy, Warszawa 1984.
 • Wiersze dla dzieci, Warszawa 1957.
 • Gałczyński dzieciom, Warszawa 2003,
 • Na kołysce kogut złoty, Warszawa 1990.
 • O wieczornych rzęsach Natalii, Warszawa 1996.
 • Pieśni, Warszawa 1984.
 • Poezje, Warszawa 1982.
 • Porfirion Osiełek, Warszawa 1997, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Serwus, madonna, Warszawa1987.
 • Serwus, madonna, Kraków 1994, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Siódme niebo, Warszawa 1968, dar Kiry Gałczyńskiej z ded. - 17.06.1969.
 • Siódme niebo, Warszawa 1972.
 • Szczęście w Wilnie, Kraków 1994.
 • Ślubne obrączki, Warszawa 1949, wyd.1.
 • Teatrzyk" Zielona Gęś" ma zaszczyt…, Łódz 1992, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Teatrzyk " Zielona Gęś" przedstawia, Warszawa 1986, 1999, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Warszawski wiatr, Warszawa 1996, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Wielkanoc Jana Sebastiana Bacha, Warszawa 1996, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Wiersze, Toruń 2007, wyd.1
 • Wiersze dla dzieci, Warszawa 1957, wyd.1.
 • Wiersze i fragmenty, Warszawa 2000, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Wiersze z Prania, Warszawa 2003, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Wiersze zebrane, Warszawa 2003, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Wit Stwosz, Warszawa 1979.
 • Wybór poezji, Wrocław 1974.
 • Wybór wierszy, Warszawa 1954, wyd. 1
 • Wyspy szczęśliwe: liryka, Warszawa 1997.
 • Wyprzedaż poezji, Warszawa 1994, z dedykacją Kiry Gałczyńskiej.
 • Zaczarowana dorożka, Warszawa 1948, wyd.1.

 • oraz:
 • Pochwalone niech będą ptaki (płyta winylowa - długogrająca), Polskie Nagrania, Muza.
 • Gałczyński mówi swoje wiersze, płyta CD, Polskie Radio 2003.

Utwory Natalii Gałczyńskiej - żony poety - w zbiorach naszej biblioteki

 • O wróżkach i czarodziejach, Warszawa 1987.
 • Firoseta i czary, Warszawa 1975.
 • Dom na Celnej (pseud. Anna Glińska), Gdańsk 1972.
 • Spotkajmy się w Bangkoku (pseud. Anna Glińska), Łódź 1996.

Opracowania, szkice, artykuły dotyczące poety - w zbiorach naszej biblioteki

 • Drawicz A., Konstanty I. Gałczyński, Warszawa 1968, dar Natalii Gałczyńskiej z ded. 08.02.1969 r.
 • Gałczyńska K., Splątało się, zmierzchło: wspomnienia, Warszawa 1995, z ded.
 • Gałczyńska K., Gałczyński, Wrocław 1998.
 • Gałczyńska K., Zielony Konstanty czyli opowieść o życiu i poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Warszawa 2000, z ded.
 • Stradecki J., Konstanty I. Gałczyński 1905-1953: poradnik bibliograficzny, Warszawa 1970.
 • Pozdrowienia dla czarodzieja. Korespondencja K.I. Gałczyńskiego, Warszawa 2005.
 • Gałczyńska K., Jak się te lata mylą…,Warszawa 1989, z ded.
 • Gałczyńska K., Konstanty I. Gałczyński-Kriegsgefangener 5700, Opole 1993, z ded.
 • Gałczyńska K., Srebrna Natalia, Warszawa 2006.
 • Stępień T., Gałczyński i media, Katowice 2005.
 • Po co nam Gałczyński? Studia i szkice pod red. P. Kowalskiego, Opole 2005.
 • "Poezja" nr 11/12 1987, numer poświęcony K.I.Gałczyńskiemu.