N
 

Najlepszy z najlepszych - wyróżnienie przyznawane na koniec roku w klasach IV, V i VI. Uzyskują go uczniowie, osiągną najlepszą średnią ocen na danym poziomie oraz ocenę wzorową z zachowania. W przypadku, jeżeli taką samą średnią zdobędzie kilku uczniów, każdy z nich ma prawo do takiej formy nagrody. Otrzymują oni poza dyplomami nagrody książkowe, a ich rodzice - listy gratulacyjne.