L
 

LIGA OCHRONY PRZYRODY - Szkolne Koło LOP prowadziło swą działalność przez większą część istnienia szkoły. W 1973r. zagospodarowywano teren przy szkole - sadzono drzewka, ukwiecano wnętrze budynku oraz tworzono zielony kącik przy tablicy patrona. Zorganizowano też turniej na najlepszą ptasią stołówkę, opracowano mapę i album "Przyroda Lubelszczyzny" - 1974r. Z okazji 50-lecia LOP otworzono wystawę dorobku młodzieży ze szkół LSM- 1978r. Za opiekę nad zwierzętami koło zostało nagrodzone na antenie radiowej - 1979r. Członkowie LOP-u brali udział w wycieczkach do parków narodowych. Opiekowali się też pomnikiem pamięci narodowej w Lesie Konopnickim. W 1986r. zorganizowali konkurs pod hasłem "Kwiaty ozdobą naszej szkoły". Zajęli IV m. w województwie w konkursie zorganizowanym przez Urząd Wojewódzki Ochrony Środowiska - 1988r. W ramach "Alertu Sanitarnego" w 1991r. zorganizowano wiele akcji, co umożliwiło zdobycie wyróżnienia i wysokiej nagrody pieniężnej. Szkolne Koło LOP wielokrotnie przedstawiało pogadanki, wystawy prac plastycznych, montaże artystyczne propagujące ochronę środowiska, konieczność dbałości o własne zdrowie. Wspierało też działalność Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Opiekunka koła - K.Góra otrzymał a dyplom za zasługi dla LOP.

Obecnie pracą LOP-u w naszej szkole zajmuje się pani Barbara Różyńska. W kolejnych latach jego działalności kontynuowano jesienno-zimową akcję dokarmiania ptaków, poprzedzaną tradycyjnie prelekcją "Ptaki Lubelszczyzny" prowadzoną przez pana K. Styłę z Agencji Turystycznej "Perkoz". Corocznie obejmuje ona nie tylko teren szkoły, ale głównie miejsca zamieszkania uczniów.

    W ramach działalności Koła odbyły się następujące konkursy szkolne:
  1. - plastyczne: na projekt znaczka-logo koła, "Ratujmy Ziemię"- propagujący tematykę ekologiczną i "Chroniony kwiat wiosenny" - projekt znaczka pocztowego.
  2. - literacki pod tytułem "Co by powiedziała Ziemia uczniom naszej klasy", wiedzy ekologicznej - "Z ekologią na ty", objęty honorowym patronatem przez Zarząd Okręgu Lublin.
    Członkowie Koła brali udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgu Lublin:
  1. - fotograficznym pt. "Odkrywanie osobliwości przyrodniczych mojego regionu"
  2. - plastycznym pt. "Przyroda na progu nowego tysiąclecia"
W ramach obchodów Dnia Ziemi odbyły się przedstawienia: "Ochroniarscy górą" i "Śmieciowy problem"