I

INNOWACJE PEDAGOGICZNE - tworzone przez nauczycieli SP 42 własne koncepcje pracy z prowadzonymi przez siebie klasami. Pierwszy z nich stworzyła pani Lidia Małys-Dzięciołek - nauczycielka j.polskiego. Pracowała według niego w latach 1990-1993/4. Celem jej działalności, poza korelacją między przedmiotami: j.polskim i historią, było rozwijanie aktywności twórczej uczniów. Służyło temu uczestnictwo uczniów w kołach zainteresowań: fotograficznym, pantomimicznym, informatycznym, udział w szkołach letnich i lekcjach wyjazdowych oraz redagowanie gazetki szkolnej "Szóstka". Klasa pani Małys-Dzięciołek przygotowała wiele przedstawień, wśród których na szczególną uwagę zasługuje misterium pasyjne wystawione wspólnie z klerykami oraz inscenizacja "Zemsty".

W latach 1992-1996 program autorski realizowała p. Jolanta Winiarczyk. Miał on profil teatralny. Uczniowie skupili się na działaniu twórczyni w różnych formach artystycznych. Zdobywali wiedzę o tajnikach sztuki teatralnej, często byli widzami przedstawień w teatrze, a także sami stawali się aktorami. Tym działaniom towarzyszył nieodłącznie aspekt wychowawczy wyrażony słowami: "Być człowiekiem, to znaczy być odpowiedzialnym". Uczniowie tej klasy uczestniczyli w szkole letniej w Kazimierzu Dolnym i wielu różnych wycieczkach programowych.

W latach 1993-1997 innowację pedagogiczną wdrażała wśród uczniów swojej klasy pani Barbara Rogowska. Założeniem jej działalności było rozszerzenie zakresu wiedzy humanistycznej poprzez poznawanie ponadprogramowych utworów literackich. Klasa ta wystawiała fragmenty "Faraona" B. Prusa, przygotowywała apele okolicznościowe, uczestniczyła we wspólnych wyjazdach.

Od roku szkolnego 1995/96 realizowany był program autorski pod hasłem "Europejski wymiar w edukacji". Jego autorką jest pani Anna Wojciechowska. Główny cel programu to wdrażanie edukacji europejskiej. Uczniowie poznawali źródła kultury europejskiej, zdobywali wiedzę o wybranych krajach naszego kontynentu i instytucjach europejskich. Program realizowany był w oparciu o pakiet edukacyjny opracowany przez SIERRA PEIE. Uczniowie wydawali gazetkę "Świat i My", w której stałe miejsce zajmowała problematyka europejska. Prowadzone były w ramach tego programu zajęcia otwarte dla nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół, rodziców i uczniów szkoły naszej i sąsiednich.   

Obecnie w SP 42 realizowany jest program stworzony dla klas integracyjnych. Jego autorkami są panie Hanna Adamczyk i Joanna Torres, a celem - umożliwienie wszechstronniejszego rozwoju dzieciom zarówno zdrowym, jak i chorym, które spotykają się w jednej klasie, ich integracja. W pierwszym roku stworzono klasy liczące 17 uczniów, wśród których było 3 niepełnosprawnych dzieci. W roku szkolnym 2003/04 naszą szkołę ukończyły klasa VI a - wychowawczyni Kazimiera Sitarz i VI d - wychowawczyni - Hanna Adamczyk, a w roku 2004/05 - VI a i VI b - wychowawczyni Ewa Szewczyk. Obecnie istnieje klasa integracyjna VI a. Jej wychowawczynią jest Agnieszka Adamczyk.