H
 

HISTORIA - SP 42 została otwarta 1 XII 1967 r. Jej pierwszym => dyr. był Henryk Saba. W pierwszym roku istnienia szkoły naukę rozpoczęło 650 uczniów w 18 oddziałach. W związku z wyborem =>patrona szkoły nawiązano kontakt z żoną K.I.Gałczyńskiego. 8 II 1969 r. nadeszła od Natalii Gałczyńskiej odpowiedź na list skierowany do członków =>kółka. 15 V 1969r. wmurowano => tablicę, a 21 VI 1969r. odsłonięto ją uroczyście. Komitet rodzicielski przekazał ufundowany przez siebie sztandar szkoły. W 1972 r. SP 42 przeniosło się do nowej => siedziby. 6 XII dawni uczniowie szkoły przekazali sztandar i kronikę. 2 IX 1973r. odbyła się w nowym budynku miejska inauguracja roku szkolnego. 21 III 1974r. SP 42 odwiedziła córka patrona szkoły => Kira Gałczyńska. 28 V 1979r. nadano  Szczepowi Harcerskiemu SP 42 działającemu w ramach => ZHP imię I.Kruszewskiej. 14 maja 1993r. odbyły się => uroczystości związane z 25-leciem SP 42. Rok później - 16 XI oddano do użytku filię szkoły przy ul. Rycerskiej 9. 12 XII 1997r. świętem szkoły stały się obchody jej 30-lecia. W związku z wejściem w życie reformy w dotychczasowym budynku szkoły będzie się mieściło G.7. Przez 39-letni okres działalności SP 42 ma na swym koncie różnorodne przedsięwzięcia. Składa się na nie praca z uczniami zdolnymi, co spowodowało, że wielu z nich zostało => olimpijczykami konkursów przedmiotowych oraz laureatami innych, licznych => konkursów. Wśród sukcesów szkolnych wychowanków ważne stały się => sukcesy sportowe. Znaczącą rolę odgrywali nauczyciele będący twórcami => innowacji pedagogicznych. Jedną z aktywniej działających organizacji stała się => Liga Ochrony Przyrody. Prace nauczycieli przedmiotów wspierały panie pracujące w => bibliotece szkolnej. Istotne w życiu szkoły było kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzeby innych poprzez włączanie ich  w  => akcje charytatywne.