D
 

DYREKTORZY -     pierwszym dyr. SP 42 był Henryk Saba  (1 XII 1976r.-31 VIII 1972r.). Następnie została nim Marianna Wdowiak (1 VIII 1972 r. - 31 VIII 1973r.) Przez 11 lat pracą szkoły kierowała Teresa Czapla (1 VIII 1973r.-31 VIII 1984r.). kolejnym dyr. został mianowany Andrzej Jaroszuk (1 VIII 1984 r.-31 VIII 1991 r.). Obecnym dyr. - od r. 1991 jest Jerzy Kolowca.

  Kolejno funkcję wicedyrektorów pełnili:

 • Emilia Nowak (1 XII 1967r.-31 VIII 1972r.)
 • Henryk Zienkiewicz (1 IX 1972r.-31 XII 1972r.)
 • Kazimierz Kłosiński (1 I 1973r.-31 VIII 1973r.)
 • Henryk Samczuk (1 IX 1973r.-31 VIII 1974r.)
 • Marianna Saran (1 IX 1974r.-31 VIII 1975r.)
 • Barbara Olesiejuk (1 IX 1975r.-31 VIII 1986r.)
 • Jolanta Winiarczyk (1 VIII 1976r.-31 VIII 1991r.)
 • Izabela Orzechowska (1 IX 1986r.-31 VIII 1991r.
 • Bożenna Kozieł (1 X 1991r.-26 VI 1994r.)
 • Lech Sapuła (1 X 1991r.-31 V 1992r.)
 • Iwonna Cytawa (1 IX 1992r.-32 I 1994r.)
 • Irena Kołodziejczyk (1 IX 1994r.-31 VIII 1999r.)
 • Jadwiga Wandzel (1 VI 1997r.-30 VI 1997r.)
 • Ewa Zielińska (od 1 II 1994r. - 31 VIII 2004 r.)
 • Krystyna Bereza (od 1IX 1994r.- 31 VIII 2002)
 • Genowefa Kalitka (od 1 XII 1997r.)