B
 

BIBLIOTEKA - pełni ona istotną rolę w działalności SP 42. Przez wiele lat pracowały w niej panie Anna Gumienniczak i Leokadia Łanda. 7 I 1977 r. reprezentacja szkoły otrzymała dyplom uznania w Konkursie Czytelniczym zorganizowanym z okazji Roku Bibliotek i Czytelnictwa. Działające przy bibliotece Koło Miłośników Książki przygotowało inscenizacje: "Kiermasz rozmaitości", "Kot w butach" i "O krasnoludkach i o sierotce Marysi". W V 1978 r. uzyskano III miejsce w konkursie "Czy znasz pisarzy lubelskich". Ten fakt poprzedziły liczne spotkania z pisarzami: Józefem Ziębą, Marią Józefacką, Henrykiem Pająkiem, Zbigniewem Strzałkowskim, Longinem Janem Okoniem, Apolinarym Nosalskim. Wielokrotnie zapraszano do biblioteki pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego, m.in. pracownicę Działu Zbiorów Specjalnych. Uczniowie pracujący pod kierunkiem pań z biblioteki SP 42 uzyskali dyplomy: za zajęcie I m. w konkursie czytelniczym "Spotkania z laureatami literackiej Nagrody Nobla" - V 1980 r., "Maria Konopnicka - patronka osiedla LSM" - III m. - V 1983 r., "Prawda i legenda o Piastach" - II m. - VI 1986 r.. Od 1999 r. panie Halina Oniszczuk i Krystyna Krzyżanowska przeprowadzały konkurs wewnątrzszkolny "Nasza Szkoła - Szkoła Podstawowa nr 42 w Lublinie i. K.I.Gałczyńskiego". W 2005 r. pani Halina Oniszczuk odeszła na emeryturę.

W bibliotece od 1967 r. zgromadzono m. in.:

 • 15822  książek
 • 2319  podręczników
 • 364  programów komputerowych
 • 116  kaset video
 • 68  kaset magnetofonowych
 • 54 płyt kompaktowych
 • 10  DVD
 • 23  tytuły - prenumerata czasopism

Obecnie przede wszystkim zakupywane są programy komputerowe oraz nowe wydawnictwa informacyjne: nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Encyklopedia "Brytanica" - ogólna wersja szkolna, encyklopedie i słowniki dziedzinowe, słowniki do j.polskiego i przekładowe, leksykony itp. Biblioteka stale uzupełnia zestawy lektur, przeprowadza ich selekcję.

W celu pozyskania funduszy na zakup książek biblioteka organizuje kiermasze. Otrzymuje też dary od rodziców, uczniów, instytucji. Tworzy również wystawy okolicznościowe, jak też prowadzi zajęcia informacyjne dla studentów odbywających praktyki w szkole oraz konkursy literackie i quizy.

Obecnie w bibliotece pracują panie: Małgorzata Jasińska i Elżbieta Żywicka. "Biblioteka jest miejscem zaczarowanym: blisko tu do bajki i do prawdy, do uśmiechu, do wzruszeń..."
  Wszystkie działania biblioteki podporządkowane są następującym celom:
 • wzrost zainteresowania uczniów i nauczycieli zbiorami biblioteki szkolnej
 • wspomaganie procesu nauczania poprzez realizację zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej
 • inspirowanie uczniów do zdobywania wiedzy w sposób badawczy poprzez zachęcanie do korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki
 • wzbudzanie potrzeby kulturalnego spędzania czasu poprzez pobyt w czytelni i kontakt z dobrą książką lub czasopismem
 • czynne uczestnictwo w przedsięwzięciach biblioteki
  Panie Małgorzata Jasińska i Elżbieta Żywicka zapraszają do udziału w konkursach i quizach literackich zaplanowanych na rok 2005/06:
 • Exlibris biblioteki Szkoły Podstawowej nr 42
 • Literaccy "Milionerzy"
 • Mikołajek to ja i ty
 • Twórczość Andersena
 • Plebiscyt na najciekawszą książkę lub na najpopularniejszego autora

 

Rok szkolny 2006/2007

Nadrzędnym celem pracy biblioteki jest przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji. Inne założenia to: wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania informacji (poszukiwanie, porządkowanie, korzystanie z różnych źródeł), rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów.

  Biblioteka :
 • gromadzi i wzbogaca zbiory dotyczące miasta i regionu,
 • pozyskuje publikacje i informacje związane z patronem oraz historią naszej szkoły,
 • eksponuje prace uczniów uzdolnionych plastycznie - "Wernisażyk",
 • wystawki okolicznościowe: literackie, przyrodnicze ("Szczęśliwy świat Muminków", "Te co skaczą i fruwają...", "A u nas już jesień") i inne
 • prowadzi lekcje biblioteczne dla poszczególnych klas, instruktaż indywidualny dotyczący korzystania z księgozbioru podręcznego i katalogów, udostępnia zbiory multimedialne,
 • kształci nawyki kulturalnego obcowania z książką i innymi nośnikami informacji,
 • ściśle współpracuje z zespołem humanistycznym, nauczycielami kształcenia zintegrowanego, świetlicą szkolną, nauczycielkami plastyki oraz informatyki.
 • bada osiągnięcia edukacyjne uczniów przeprowadzając konkursy, testy oraz quizy.
  Konkursy planowane w roku szkolnym 2006/07 to:
 • Mądrej głowie...
 • Ptasie radio nadało
 • Wypada...nie wypada, czyli savoir-vivre dla nastolatków
 • Legendy lubelskie
 • Testy ze znajomości lektur
 • oraz inne