A
 

AKCJE  charytatywne - SP 42 od pierwszych lat swojego istnienia włączała się we wspomaganie inicjatyw społecznych oraz działalności organizacji pracujących na rzecz pokrzywdzonych przez los. Nie da się odtworzyć i policzyć wszystkich odruchów serca ze strony dzieci i nauczycieli oraz wysiłku organizacyjnego, który temu towarzyszył. Warto przypomnieć niektóre z innych przedsięwzięć.

5 IX 1968 r. - wpłata na konto Komitetu Budowy Pomnika-Szpitala "Centrum Zdrowia Dziecka". Od 1970 r. corocznie zbierane były dary w ranach akcji "Gwiazdka dla każdego dziecka". 13 XII 1979r. wspólnie z Kołem Matek zorganizowano loterię fantową, z której dochód przeznaczono na budowę Wioski Dziecięcej w Biłgoraju. Środki zebrane w czasie dyskoteki oraz zarobione przez młodzież w czasie zbioru jabłek przekazano 25 X 1984 r. na fundusz budowy Szkoły Czytelników Kuriera. 22 XI tego samego roku ofiarowano książki do biblioteki nowej placówki - SP 22.

W kolejnych latach - 10 X 1985 r. i w XII 1987 r. dokonano wpłaty na konto budowy Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki. SP 42 włączyła się też do pomocy na rzecz ofiar trzęsienia ziemi: 11 X 1985 r. dla pokrzywdzonych w Meksyku, a 14, 16, 20 XII 1988 r. w Armenii.

Dochód z jednej z dyskotek organizowanych przez samorząd uczniowski przekazano na potrzeby Domu Dziecka w Lublinie. 6 IV 1988 r. oraz 6 IV 1989 r. dokonano wpłaty na konto Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Osieroconych Dzieci. 9 VI tego roku przekazano środki na konto "Fundacji Spełnionych Marzeń". 29 XI 1989 r. rozpoczęto wspieranie Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T.Goniewicza - dokonano wpłaty na jej rzecz.

 Nieco później 5 II 1991 r. w SP 42 gościli nauczyciele i uczniowie z Lidy, którym ofiarowano prezenty. W grudniu miano możliwość kolejnego wsparcia rodaków na Wschodzie -goszczono nauczycieli z Białorusi. Za ich pośrednictwem przekazano upominki dla rówieśników. 10 XII 1990 r. przekazano środki pieniężne na potrzeby koleżanki wymagającej kosztownej operacji, włączono również do tej akcji inne lubelskie szkoły.

W 1991 r. w ramach rekolekcji zapoznano młodzież z działalnością misjonarzy pracujących wśród chorych na trąd. Od tego czasu starano się wspierać konto Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych im. Ojca Jana Beyzyma, poprzez środki będące efektem pracy uczniów: sprzedawano zrobione przez nich papeterie, powielone testy, zorganizowano dyskotekę. 29 IV 1993 r. dokonano wpłaty na rzecz remontu Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie.

Od 1995 r. wspierano konto Fundacji dla Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe". 24 X 1997 r. przyłączono się do pomocy ofiarom powodzi - podarowano pieniądze i przybory szkolne goszczącym w SP w Janowcu dzieciom z Kędzierzyna Koźla.

Wielokrotnie dokonywano wpłat na potrzeby fundacji "Wszystko dla Dzieci". Prowadzono zbiórkę darów na potrzeby dzieci z Domów Dziecka w ramach akcji "Mikołaj o Tobie nie zapomni". Włączano się w pomoc ofiarowaną przez PCK. Otrzymano tytuł honorowego członka Stowarzyszenia "Liver". Wspierano również Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Przekazano dary dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach akcji "Takim jak my". Włączano się w zbiórki darów przeznaczonych dla dzieci z ubogich rodzin - akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". W grudniu 2003 r. w jej ramach zorganizowano zbiórkę uliczną oraz koncert charytatywny -"Koncert Słodkich Serduszek", w którym brały udział, poza szkolnym chórem, zaproszone zespoły muzyczne i taneczne.

2005 - włączenie się w akcję "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" - Przekazanie słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka w Siedliszczu.

22 XII 2006 - Przekazanie darów zebranych przez uczniów naszej szkoły do głównego magazynu akcji "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Zajął się tym zarejestrowany wcześniej Terenowy Sztab Akcji nr 436 w Lublinie. Zbiórka przebiegała w dniach 6 - 20 grudnia. Zgromadzono 183,5 kg odzieży, obuwia, trwałych artykułów spożywczych, słodyczy, artykułów szkolnych i papierniczych oraz książek. W sztabie akcji pracowały: Kazimiera Sitarz - szef sztabu, Genowefa Kalitka, Anna Czajka, Marzena Ziółkowska oraz Agnieszka Woźna.

2007 - uczniowie klasy VI a wraz z wychowawczynią - Barbarą Pietrasiewicz, zorganizowali sprzedaż "Gazetki Szkolnej". Dochód został wpłacony na rzecz Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, który wspiera dzieci z najbiedniejszych rejonów świata.